Integracja klas pierwszych

Samorząd szkol­ny prze­brany za wojsko poprowadz­ił inte­grację pier­wsza­czków na sta­dion­ie Syre­na.
Całej imprezie towarzyszyły różne zabawy, które każdy musi­ał zal­iczyć. Pier­ws­zok­lasiś­ci wykaza­li się hartem ducha i wolą wal­ki, dziel­nie pode­j­mu­jąc się każdego zada­nia. Nie brakowało śmiechu i cukierków… no może tych drugich mogło­by być więcej.

 

INTEGRACJA KLAS 1