Boże Narodzenie 2013

Spoko­jnych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, niech Nowy Rok 2014 przyniesie ze sobą pomyśl­ność, zdrowie, spełnie­nie marzeń, wiele sukcesów i radości.

Dyrekcja, Grono Ped­a­gog­iczne, Pra­cown­icy Admin­is­tracji i Obsługi