Sukces w Białobrzegach

Zespoły “Piruet” , “Sabat”, “Sabat Arkana” na I Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Tań­ca MAZOVIA FREESTYLE CUP w Biało­brze­gach zdobyły:
DWA PIERWSZE MIEJSCA
I DRUGIE
II TRZECIE MIEJSCA
I CZWARTE

W ACRO DANCE
I MIEJSCE Wik­tor Dąbrows­ki
II Weroni­ka Szopa
III Wik­to­ria Fos­zcz

Grat­u­lu­je­my!