Pomagamy zwierzętom przetrać zimę!

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, dlat­ego uczniowie naszej szkoły chcąc pomóc im przetr­wać zimę, zebrali karmę dla psów, kotów i ptaków oraz koce. Udało nam się zebrać 60 kg karmy dla psów, 10 kg dla kotów i 2 kg dla ptaków oraz 20 koców. Dzięku­jemy wszys­tkim, którym los zwierząt nie jest obojętny.