Dyskusyjny Klub Książki — spotkanie drugie

9.10.2019r. w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach po raz dru­gi odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ­ki, do którego należą  uczniowie klasy 1b. Tym razem poz­nali oni przy­gody „Błys­ka – najpiękniejszej ryb­ki w oceanie” Mar­cusa Pfis­tera.  Po wysłucha­niu utworu dysku­towali na tem­at przygód Błys­ka i koleżeńst­wa, wzięli udzi­ał w zabawach ruchowych, zaję­ci­ach plas­ty­cznych i rozwiązy­wali quiz.

Błysk to pięk­na, ale zarozu­mi­ała i samol­ub­na ryb­ka. Nie lubi się dzielić, przez co traci wszys­t­kich kolegów. Sta­je się bard­zo samot­ny. Idąc za radą ośmior­ni­cy Wandy, Błysk próbu­je się zmienić. Co musi zro­bić, by odzyskać utra­conych przy­jaciół dowiecie się po przeczy­ta­niu książ­ki „Błysk- najpiękniejsza ryb­ka w oceanie”.
Pole­camy! Uczniowie klasy I b