39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszcza­my listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

BIOLOGIA

Plaszczyk Eliza
Skrzypek Daw­id
Sza­koła Justy­na
Szczer­ba Ilian

CHEMIA

Miel­niczek Natalia
Skrzypek Daw­id

FIZYKA

Miel­niczek Natalia
Natalia Jan­ic­ka
Zabor­na Alek­san­dra

GEOGRAFIA

Bąkows­ka Manuela
Bednarek Domini­ka
Paciorek Mar­ta

HISTORIA

Franczak Anna
Jan­ic­ka Natalia
Kasiewicz Alek­san­dra
Miel­niczek Natalia
Now­ic­ka Pauli­na

JĘZYK ANGIELSKI

Kaniews­ki Kon­rad
Kasper­ow­icz Maksy­mil­ian
Sałandzi­ak Kacper
Szil­er Andrzej

JĘZYK NIEMIECKI

Jakubows­ki Daw­id
Jasczem­s­ka Aga­ta

JĘZYK POLSKI

Adamiec Aman­da
Bednarek Domini­ka
Gołąb Klau­dia
Kononow­icz Kami­la
Kuri­a­ta Alek­san­dra
Miel­niczek Natalia
Pałę­ga Ewa
Prokopow­icz Pauli­na
Rybak Justy­na
Szczer­ba Ilian
Ślęcz­ka Klau­dia

MATEMATYKA

Bąkows­ka Manuela
Gaca Maciej
Kufel Sebas­t­ian
Miel­niczek Natalia
Paciorek Mar­ta