Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świa­ta” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”. Spakowane śmieci pozostaw­iliśmy w kilku widocznych miejs­cach wzdłuż uli­cy Leśnej na wysokoś­ci od uli­cy Kaszub­skiej do uli­cy Komuny Paryskiej. W akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta wzięło udzi­ał 150 uczniów i 6 nauczy­cieli.

Sprzą­tanie Świa­ta 2013