Tablica wzorowych 2012/2013

Prezen­tu­je­my małą prezen­tację zdjęć wzorowych uczniów, którzy swój sukces, śred­niej ocen powyżej 5,0, osiągnęli w roku szkol­nym 2012/2013. Grat­u­lu­je­my!

Tabli­ca wzorowych 2012/2013