Koncert pożegnalny klas trzecich, rocznik 2011–2014

19 czer­w­ca byliśmy świad­ka­mi niezwykłego i wspani­ałego kon­cer­tu klas trze­ci­ch. Rocznik 2011 — 2014 kończy edukację w naszej szkole, miejmy nadzieję, z nieza­pom­ni­any­mi i miły­mi wspom­nieni­a­mi. Poniżej mate­ri­ał fil­mowy z kon­cer­tu pożeg­nal­nego, który odbył się w sali wid­owiskowej “Luna” Żarskei­go Domu Kul­tu­ry w Żarach.