Dzień Bez Tytoniu

Zespół do Spraw Pro­mocji Zdrowia, 21 listopa­da, przeprowadz­ił akcję pt. „Dzień Bez Tyto­niu”, w której uczest­niczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W punkcie infor­ma­cyjnym prowad­zonym przez pielęg­niarkę szkol­ną Tek­lę Pawl­kicką , moż­na było uzyskać infor­ma­cję na tem­at szkodli­woś­ci pale­nia tyto­niu, zmierzyć ciśnie­nie tęt­nicze, poczęs­tować się zdrową marchewką i mandarynką.

Spon­sorem „pysznych” mandarynek był pan Piotr ze sklepiku. Zabawa była wspani­ała. Nasz Warzy­w­ni­aczek dla palaczy i palaczek cieszył się ogrom­nym powodze­niem.

Do zobaczenia w maju na Akcji „Rzuć pale­nie razem z Nami”.

Dzień Bez Tyto­niu