Tablica wzorowych 2013/2014

Prezen­tu­jemy galer­ię zdjęć wzorowych uczniów, którzy uzyskali śred­nią 5,0 i więcej w roku szkol­nym 2013/2014. Grat­u­lu­jemy!

20012015_1047

Tabli­ca wzorowych 2013/2014