Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo- Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogo­da dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieś­ci o napotkanych rośli­nach i zwierzę­tach. Przy­tu­lal­iśmy się do starych, grubych dębów, by pobrać od nich trochę pozy­ty­wnej energii. Bral­iśmy udzi­ał w warsz­tat­ach eko­log­icznych z wyko­rzys­taniem kart pra­cy. Nauczyliśmy się rozpoz­nawać pod­sta­wowe gatun­ki drzew liś­ci­astych.
Podzi­wial­iśmy piękne kra­jo­brazy z 41 metrowej wierzy widokowej. Było też ognisko i kiełbas­ki. Na koniec zwiedzil­iśmy ogród den­dro­log­iczny z niesamow­ity­mi okaza­mi drzew obwies­zonych wielki­mi szyszka­mi.
Niek­tórym tak się spodobał bezpośred­ni kon­takt z przy­rodą, że całym ciałem chcieli poczuć bliskość z naturą.