Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.6

Chcieliśmy, aby nasze tere­ny zielone zamieszki­wały pożyteczne owady. W związku z tym uczniowie Gim­nazjum nr 3 wraz z rodzi­ca­mi wykon­ali spec­jalne dom­ki. Razem znaleźli ciekawe pro­jek­ty w Internecie i wspól­nie zabrali się do pra­cy. Naszym celem jest, aby zamieszkały tu pszc­zoły murar­ki.