Sprzątaliśmy las

16 wrześ­nia 2016r. chęt­ni uczniowie z klas drugich wzięli udzi­ał w „Sprzą­ta­niu Świa­ta”. Pod opieką p. Kra­jzewicz i pra­cown­ików Nadleśnict­wa Lipin­ki posprzą­tal­iśmy spory kawałek lasu.