Festiwal Tańca 2016 — rezerwacja prób tańca

REZERWACJA PRÓB PARKIETU ZAKOŃCZONA.
EWENTUALNE KOREKTY I REZERWACJE PROSIMY WPROWADZAĆ
W DZIEŃ PRZYJAZDU BEZPOŚREDNIO NA SALI TAŃCA.

Zaprasza­my wszys­tkie zespoły taneczne biorące udzi­ał w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 25 mar­ca 2017 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze pró­by, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia pró­by, nazwy zespołu, mias­ta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli moż­na śledz­ić przyjęte rez­erwac­je.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­du­je kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

 

NR PRÓBY START KONIEC NAZWA ZESPOŁU MIASTO UKŁAD TANECZNY
1 7:30 7:33
2 7:33 7:36
3 7:36 7:39
4 7:39 8:02
5 8:02 8:05
6 8:05 8:08
7 8:08 8:11
8 8:11 8:14
9 8:14 8:17
10 8:17 8:20
11 8:20 8:23
12 8:23 8:26
13 8:26 8:29
14 8:29 8:32
15 8:32 8:35
16 8:35 8:38
17 8:38 8:41 JUMP  Sulechów
18 8:41 8:44  JUMP  Sulechów
19 8:44 8:47  JUMP  Sulechów
20 8:47 8:50  JUMP  Sulechów
21 8:50 8:53 Impuls  Zielona Góra
22 8:53 8:56 Impuls Zielona Góra
23 8:56 8:59 Crush­ing Crew  Zielona Góra
24 8:59 9:02 Crush­ing Crew  Zielona Góra
25 9:02 9:05
26 9:05 9:08 Mini Rytm Baw­imy się
27 9:08 9:11 Luzik hip hop
28 9:11 9:14 Luzik hip hop
29 9:14 9:17 Stu­dio Tań­ca LET’S DANCE
gru­pa:
DREAM TEAM
Lal­ki nocą
30 9:17 9:20 Weißwass­er
31 9:20 9:23 Weißwass­er
32 9:23 9:26 Weißwass­er
33 9:26 9:29 Weißwass­er