Finał wojewódzki w piłce koszykowej w Gim 3 Żary

24.05.2017 r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbył się Finał Wojew­ódz­ki w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Koszyków­ce Chłopców. W turnieju brały udzi­ał następu­jące zespoły : Gim 3 Żary, Gim 4 Zielona Góra, Gim 13 Gorzów Wlkp. oraz Gim­nazjum ze Skwierzyny.

W pier­wszym meczu nasze Gim­nazjum pokon­ało Gim 13 z Gor­zowa Wlkp. 42–13

W drugim meczu Gim 4 Zielona Góra pokon­ała Gim ze Skwierzyny 99–2

W trzec­im meczu zmierzyły się Gim 13 Gorzów Wlkp. z Gim ze Skwierzyny. Lep­szy­mi okaza­li się koszykarze z Gor­zowa Wlkp. wygry­wa­jąc 43–25.

W finale nasze Gim­nazjum spotkało się z Gim 4 Zielona Góra. Lep­szy­mi okaza­li się gim­naz­jal­iś­ci z Gim 4 Zielona Góra.

Zajęte miejs­ca:
I.    Gim 4 Zielona góra
II.    Gim 3 Żary
III.    Gim 13 Gorzów Wlkp.
IV.    Gim­nazjum Skwierzy­na