Jak liść

Nasza szkoła wzięła udzi­ał w kam­panii “Jak liść”, która orga­ni­zowana jest pod patronatem Fun­dacji Hos­picyjnej “Dajmy Nadzieję”. Wolon­tar­iusz­ki z klasy 3c przeprowadz­iły zbiórkę pieniędzy, a uczniowie i nauczy­ciele bard­zo chęt­nie włączyli się do akcji. Roz­dal­iśmy za sym­bol­iczne 2 zł 137 listków.

Zebral­iśmy 275 zło­tych. Pieniądze zostaną przekazane na kon­to Fun­dacji Hos­picyjnej “DAJMY NADZIEJĘ”. Wolon­tar­ius­zom i całej społecznoś­ci szkol­nej dzięku­je­my. Samorząd Uczniows­ki