Mikołajki w szkolnej bibliotece

W dniu 6 grud­nia 2017 r. bib­liotekę szkol­ną odwiedz­ił  Świę­ty Mikołaj. Wszys­tkim Czytel­nikom, którzy wypoży­czyli książkę, a potem opowiedzieli bib­liotekar­zowi w paru słowach o niedawno przeczy­tanej lek­turze, Mikołaj wręczył drob­ne upomin­ki  (kred­ki, słody­cze, maskot­ki ). Radoś­ci nie było koń­ca…