Turniej koszykówki

27 i 28 listopa­da br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach roze­grany został turniej mini koszyków­ki chłopców w ramach Igrzysk Dzieci Szkół Pod­sta­wowych. Star­towały w nim drużyny z wszys­t­kich żars­kich szkół. Mecze roz­gry­wane były każdy z każdym. Nasza szkoła zajęła piąte miejsce.

Oto skład drużyny: Dami­an Foł­tyn, Hubert Jurec, Hubert Krupowies, Kuba Mik­las, Mateusz Opal­ińs­ki, Patryk Stanek, Hubert Resz­ka, Oskar Maruszczak, Mar­cel Miłkows­ki, Kon­rad Krauze, Kuba Paw­lik, Tomek Kotońs­ki. Grat­u­lu­je­my!