Życzenia świąteczne

Miz­er­na, cicha, sta­jen­ka licha,
Peł­na niebieskiej chwały.
Oto leżą­cy, przed nami śpią­cy
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenar­tow­icz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spoko­ju rodzin­nej atmos­ferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniows­ki