Sukces naszych tancerzy

24 mar­ca 2018 roku odbył się w naszej szkole 9 Pol­sko — Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udzi­ał 1400 uczest­ników z Pol­s­ki i Niemiec. Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów odnieśli sukcesy.

Sabat 1” pier­wsze i drugie miejsce, a “Sabat” drugie i trze­cie. Grat­u­lac­je dla tancerzy i serdeczne życzenia.

Gale­ria