Kolejne sukcesy w tańcu

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Tań­ca dla dzieci i młodzieży pod patronatem Bur­mistrza Lub­s­ka zakończył się dla uczniów z naszej szkoły kole­jny­mi sukce­sa­mi w tańcu. Zespół Sabat zajął 1 i 2 miejsce, nato­mi­ast Sabat 1 dwa pier­wsze miejs­ca.