Konkurs Języka Angielskiego “Master Of English”

23 maja w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbyła się kole­j­na edy­c­ja konkur­su, w którym brali udzi­ał uczniowie wszys­t­kich żars­kich pod­stawówek, oczy­wiś­cie ci, którzy najlepiej włada­ją językiem ang­iel­skim. Naszą szkołę w tym roku reprezen­towali uczniowie klas siód­mych: Emil­ia Sza­tkows­ka, Jan Siwek i Mateusz Bujak. Nie udało się zająć miejsc na podi­um, ale kole­jne doświad­czenia zdobyte!