My też możemy być programistami!

My też może­my być pro­gramis­ta­mi! Lekc­je pro­gramowa­nia w Scratch’u w klasach 5 pod fachowym okiem pań Aliny Tkacz i Iwony Walkowiak.