Konkurs historyczny

Uczniowie klas ósmych: Oli­wia Gór­ni­ak, Aga­ta Lenkows­ka, Bar­tosz Kosińs­ki i Daw­id Rewaj uczest­niczyli w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “Pol­skie Państ­wo Podziemne i władze na Uchodźst­wie 1939–1990”, który zor­ga­ni­zowało Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Zdję­cia