Sukcesy w tańcu

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach zdobył I i II miejsce na 3. Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca w Lub­sku, II i III miejsce na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tań­ca w Lip­i­anach oraz II i III miejsce na 10. Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca w Żarach. Grat­u­lu­je­my!