Gazetki “Przybij Piątkę!” dostępne w bibliotece szkolnej

Zaprasza­my Was do lek­tu­ry dwóch numerów gazet­ki szkol­nej “Przy­bij Piątkę!” Zna­jdziecie je w szkol­nej bib­liotece na uli­cy Okrzei oraz  Częs­to­chowskiej. W nich wiele intere­su­ją­cych artykułów, opowiada­nia lit­er­ack­ie, galerie, a także konkurs fotograficzny pt. “Zna­jdź Bel­fra!” Zaprasza­my!