Żonkilowy Marsz Nadziei

Deszcz i wia­tr nie przeszkodzą nam w byciu tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy. Kole­jny już raz okaza­l­iśmy wspar­cie osobom ter­mi­nal­nie chorym. Jesienią zbier­al­iśmy pieniądze na rzecz żarskiego hos­picjum, a w środę uczest­niczyliśmy w III Żonkilo­wym Marszu Nadziei.