Czytamy przedszkolakom

Od 23 lutego do 29 maja 2019r. uczniowie kl. VI b w każdą środę czy­tali baśnie przed­szko­lakom z Przed­szko­la nr 10 Baj­ka. Przy­go­towali również tem­aty­czne krzyżów­ki oraz pyta­nia do każdego utworu. Na zakończe­nie otrzy­mali od młod­szych koleżanek i kolegów album z rysunka­mi do baśni.