Czekoladowe szaleństwo

Czeko­lad­owe sza­leńst­wo w świątecznej atmos­ferze 🙂 Tak moż­na by opisać to, co uczniowie klas 5b, 5d i 6a przeżyli w fab­ryce czeko­la­dy oraz na jar­marku bożonar­o­dzeniowym w Cot­tbus. Był wesoło i bard­zo słod­ko 😉

Zdję­cia