Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swo­ją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edy­ta Gaj­da, rad­na miejs­ka dzi­ała­ją­ca w sto­warzysze­niu Tobie i Mias­tu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Zdję­cia