Sukcesy lekkoatletów!

Lekkoatle­ci rozpoczęli star­ty na hali. Po zawodach w Zielonej Górze przyszedł czas na star­ty w Cot­tbus. W zawodach z bard­zo dobrej strony pokaza­li się nasi uczniowie. Szy­mon Mac w bie­gach sprint­er­s­kich na 60 m. popraw­ił swo­je życiów­ki i wygrał finałowy bieg w Cot­tbus z wynikiem 7,58 s.

Tuż za Szy­monem, w biegu na 60m., upla­sował się Jakub Sza­koła ‑7,71 s. To w tej chwili najszyb­si młodz­i­cy w wojew­ództwie lubuskim! W Cot­tbus, w biegu przez płot­ki, wys­tar­tował także Aleks Albi­nows­ki, na 60 m. uzyskał 8,14 s. W młod­szej grupie rozpędz­ił się Bar­tosz Dziok, w Cot­tbus zdobył brą­zowy medal z super życiówką – 8,28 s. Na najlep­szego skocz­ka wzwyż w wojew­ództwie wyrósł Dami­an Foł­tyn — 1,65 m., będzie wyżej! W konkurenc­jach rzu­towych ostro trenu­ją Daw­id Koryc­ki i Julia Pietru­si­ak, która należy już do czołów­ki wojew­ództ­wa w pch­nię­ciu kulą. Również w bie­gach śred­nich mamy swoich przed­staw­icieli: Emil­ka Fabiszews­ka, Szy­mon Fem­lak i najmłod­szy Patryk Borowiec, którzy reg­u­larnie popraw­ia­ją swo­je życiów­ki na żarskim Parkrunie (bieg na 5 km.) W cza­sie ferii lekkoatle­ci wyjeżdża­ją na obóz w góry do Jag­niątkowa, a tam nie tylko bie­ganie po szczy­tach Karkonoszy, ale również star­ty na zawodach w czeskim Jablon­cu, potem jeszcze zawody w Zielonej Górze i czekamy na wios­nę!!!