Rekrutacja 2020/2021 — lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Prezen­tu­je­my Państ­wu listę uczniów przyję­tych do klasy pier­wszej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Lista dostęp­na pod linkiem.

http://sp5.zary.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lista-kandydatów-przyjetych-do-klasy‑I.xlsx