Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dobie pan­demii, a w związku z tym w pełnym reżimie san­i­tarnym rozpoczęliśmy nowy rok szkol­ny 2020/2021. Szczegól­nie serdecznie wita­my uczniów klas pier­wszych, którzy rozpoczy­na­ją swo­ją ośmi­o­let­nią przy­godę z naszą szkołą. Opieką otoczą ich panie Moni­ka Sokals­ka (1a) i Iwona Żołudź (1b). Miło Was widzieć, uczyn­imy wszys­tko, abyś­cie czuli się u nas wyjątkowo! Wita­my także uczniów klas starszych, którzy z pewnoś­cią po praw­ie półrocznym doświad­cze­niu zdal­nego naucza­nia chęt­nie zasiądą w ławkach 😉

Sprawmy, żeby ten rok był rados­ny i obfi­ty w doświad­czenia, ale przede wszys­tkim bez­pieczny! Wszys­tkim uczniom, rodz­i­com, nauczy­cielom oraz pra­cown­ikom szkoły życzymy wszys­tkiego co najlep­sze!

Foto­ga­le­ria z pow­i­ta­nia pier­ws­zok­la­sistów