Międzynarodowy Dzień Pizzy

Między­nar­o­dowy Dzień Pizzy obchod­zony jest corocznie 9 lutego. Chy­ba nikt nie wąt­pi w to, że jest to jeden z najs­maczniejszych dni w roku. Piz­zą zajada­ją się młod­si i star­si, zwłaszcza wśród dzieci nie braku­je zwolen­ników tego włoskiego spec­jału. Z tego też powodu per­son­el kuch­ni szkol­nej na ten dzień przy­go­tował niespodziankę, mini-piz­zę według poniższego przepisu.

Dzieci były zach­wycone posiłkiem, spec­jał szy­bko znikał z talerza 😊.