Dzień Dziecka

Miło było widzieć dzisi­aj Was, Dzieci, w “realu”: uśmiech­nię­tych, beztros­kich, tańczą­cych, śpiewa­ją­cych, wpa­tr­zonych w czworono­gi, które nas dzisi­aj, z okazji Waszego świę­ta, odwiedz­iły. Pokaz psów ratown­iczych, pikni­ki, wys­tępy artysty­czne oraz gry i zabawy na świeżym powi­etrzu to tylko nieliczne spośród dzisiejszych atrakcji. Nie było­by tego wszys­tkiego bez Was! Bądź­cie Dzieć­mi jak najdłużej!

Foto­ga­le­ria i klipy video