Projekcja filmu i spotkanie z aktorem, Adamem Fidusiewiczem

17 wrześ­nia wybral­iśmy się do Luny, aby obe­jrzeć ekraniza­cję powieś­ci Hen­ry­ka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Po sean­sie spotkaliśmy się z aktorem — Adamem Fidusiewiczem, który w filmie wcielił się w rolę Sta­sia. Bard­zo podobały się nam przy­go­towane przez goś­cia zabawy oraz możli­wość zadawa­nia mu pytań. Szczegól­ny zach­wyt i zain­tere­sowanie wzbudz­iły przy­wiezione przez pana Adama rek­wiz­y­ty, które wcześniej widzieliśmy na ekranie. To było super zakończe­nie tygod­nia. Prosimy takich piątków więcej.