Gościliśmy naszych przyjaciół z MP nr 10

Jak akty­w­na jesień, to tylko z SP5. 🍂🍁 W pro­gach naszej szkoły goś­cil­iśmy naszych przy­jaciół z MP nr 10. To było pier­wsze spotkanie z cyk­lu “Akty­wnie z SP5”. Emoc­je sportowe wyz­woliły prawdzi­wą radość, zwłaszcza tor przeszkód na naszej sali sportowej. Dzięku­je­my naszym zaprzy­jaźnionym przed­szko­lakom za obec­ność i wspól­ną zabawę. Do zobaczenia!

Gale­ria zdjęć