Wielki Plebiscyt Edukacyjny

Szanowni Państ­wo,
zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w Wielkim Plebis­cy­cie Eduka­cyjnym. Nasza szkoła otrzy­mała nom­i­nację do tytułu Szkoły roku, a nauczy­ciele: Pani Moni­ka Sokals­ka
i Pan Euge­niusz Gabas otrzy­mali nom­i­nację do tytułu Nauczy­ciel na medal. Grat­u­lu­je­my!!! Dodatkowe infor­ma­c­je zna­jdziecie Państ­wo TUTAJ