Każdy znalazł coś dla siebie…

Kole­j­na wiz­y­ta wiernych przy­jaciół bib­liote­ki. Każdy z uczniów klasy 2a znalazł jakąś książkę dla siebie. Łuc­ja wypoży­czyła m.in. “Monia ratu­je faraona” i “Kto ura­tował jed­no życie…”, Kaja “Niedźwiad­ka polarnego”, a Tola “Na tropie”. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie.