Dzień Niepodległości

W barwach nar­o­dowych obchodzil­iśmy Nar­o­dowy Dzień Niepodległoś­ci. Punk­tu­al­nie o 11.11 w murach naszej szkoły zabrzmi­ał hymn. To dla nas chwila bard­zo uroczys­ta i pod­niosła. Ze wzglę­du na pan­demię hymn odśpiewany został w klasach. Pol­s­ka, to brz­mi dum­nie. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Gale­ria