W zdrowym ciele zdrowy duch

Uczniowie z klas I‑III wzięli udzi­ał w konkur­sie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nagrodzeni i wyróżnieni: 1 miejsce — Michał Ganczar z 1a, 2 miejsce — Mikołaj Nowaczyk z 1a,  Łuc­ja Głowac­ka z 2a i Kacper Wut­tke z 1b. Konkurs zor­ga­ni­zowali: Bur­mistrz Mias­ta Żary oraz Miejs­ka Komis­ja Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych. Grat­u­lu­je­my!