Paczka dla Domu Samotnej Matki

Uczniowie naszej szkoły po raz kole­jny wzięli udzi­ał w akcji orga­ni­zowanej przez Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniows­ki — Słody­cze dla Domu Samot­nej Mat­ki w Żarach. Magia Świąt i chęć niesienia pomo­cy innym sprawiły,że mogliśmy osłodz­ić ten czas naszym młod­szym kole­gom i koleżankom. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich biorą­cych udzi­ał w zbiórce i zaprasza­my oczy­wiś­cie w przyszłym roku.