Szopka Jakuba najlepsza!

Jakub Biedi­ak zdobył I miejsce za szop­kę bożonar­o­dzeniową, konkurs został zor­ga­ni­zowany przez MBP w Żarach. Nagrody i wyróż­ne­nia otrzy­mali także inni uczniowie naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka, Michał Ganczar, Mateusz Roszak, Kacper Wut­tke, Sabi­na Kopeć, Zuzan­na Kun­sz­tow­icz i San­dra Soj­ka. Grat­u­lu­je­my!