Konkurs recytatorski — eliminacje szkolne

15.03.2022 r. odbyły się szkolne elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. W elim­i­nac­jach miejs­kich szkołę reprezen­tować będą: II kat­e­go­ria wiekowa (klasy IV-VI szkoły pod­sta­wowej) — Alek­sander Kalem­ba, Nadia Wanat, Maja Kap­tur i Zuzan­na Kun­sz­tow­icz. III kat­e­go­ria wiekowa (klasy VII-VIII szkoły pod­sta­wowej) — Amelia Kowzan, Han­na Kopala, Igor Burzyńs­ki i Alek­sander Bartkowiak Elim­i­nac­je miejskie odbędą się  1 kwiet­nia 2022r. Powodzenia!