Młodzież zapobiega pożarom

W naszej szkole odbył  się konkurs wiedzy pożar­niczej “Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”. SP5 reprezen­towały 3 oso­by. Fil­ip Bobrows­ki z klasy V a zajął 3 miejsce w swo­jej kat­e­gorii wiekowej. Emil­ka Wieczyńs­ka z klasy VII c zajęła 1 miejsce i będzie reprezen­tować naszą szkołę już za tydzień na etapie miejskim. Grat­u­lu­je­my. Konkurs uświet­nił pokaz psów ratown­iczych.