Szkolny etap Konkursu Pięknego Czytania

Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. Najmądrzejszą rzecz — książkę i najgłupszą — wojnę!”

Mieczysław Kotarbiński

Szkol­ny etap “Konkur­su Pięknego Czy­ta­nia” wyłonił reprezen­tan­tów naszej szkoły do  XVI Międzyszkol­nego Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS. W kat­e­go­ri­ach: klasy III-IV Lau­re­atem został Jakub Kamińs­ki z klasy 4a, klasy V‑VI — Mar­ty­na Budzianows­ka (5a), a z najs­tarszych roczników — Natalia Gbyl z VIId. Uczniowie Ci będą reprezen­towali naszą szkołę pod­czas Turnieju, który odbędzie 20 maja br. w MBP w Żarach. Trzy­mamy kciu­ki!

Gale­ria