Kartę rowerową mają już w kieszeni

Pod czu­jnym okiem pani Marzeny Polit nasi uczniowie zdoby­wa­ją nowe umiejęt­noś­ci porusza­nia się na row­er­ach w ruchu dro­gowym. Pod­sumowaniem zdoby­tych umiejęt­noś­ci będzie uzyskanie Kar­ty rowerowej 🚲