Amelia Kowzan Mistrzynią Polski Muaythai

5 czer­w­ca br. w Krakowie zakończyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Muaythai dzieci i kade­tów. Miło nam donieść, że nasza uczen­ni­ca Amelia Kowzan (klasa 7a) trenu­ją­ca w Żarskim Klu­bie Sportów Wal­ki, zdobyła na tych mis­tr­zost­wach zło­ty medal. Oprócz wywal­czonego tytułu Mis­trzyni Pol­s­ki Muaythai została również wyróżniona tytułem Najlep­szej Zawod­nicz­ki Mis­tr­zostw Pol­s­ki w kat U14. Bra­wo Amel­ka! Jesteśmy dum­ni. Trzy­mamy kciu­ki za Two­je dal­sze sukcesy na are­nie między­nar­o­dowej.