Mamy złoto, srebro i brąz

Kole­jny sukces naszych lekkoatletów na finale wojew­ódzkim. Mamy zło­to, sre­bro i brąz. W Międzyrzeczu, 8 czer­w­ca, odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatle­tyce. Do finału wojew­ódzkiego po zawodach powia­towych dostało się 8 osób, które miały możli­wość rywal­i­zowa­nia o miano najlep­szych w wojew­ództwie lubuskim.

Zło­ty medal dla naszej szkoły w biegu na 60 m. wywal­czył Kacper Twardy, który był bezkonkuren­cyjny i wygrał bieg z cza­sem 8,05 s. Rewela­cyjnie spisała się Kali­na Rybak, zdoby­wa­jąc brą­zowy medal w skoku w dal (4,65) i sre­brny medal w biegu na 300 m. (46,79 s.). Pozostali reprezen­tan­ci dziel­nie wal­czyli i upla­sowali się w czołówkach swoich konkurencji, a byli to: Fil­ip Rewaj (600m.), Oli­wia Flor­czak (pch­nię­cie kulą), Amelia Kowzan (60m i w dal), Anglenik Krys­t­ian (piłecz­ka palan­towa), Keller Kacper (pch­nię­cie kulą) i Pop­ko Jakub (300 m.) Grat­u­lu­je­my!